Få hjälp med Moms & Punktskatt i Malmö:

Vad gäller för din verksamhet?

Moms kan vara krångligt. Det finns en hel del undantag och specialsituationer som hanteras annorlunda än den vanliga företagsbeskattningen och som det gäller att vara medveten om. Vi på Sparrholm Revision i Malmö hjälper dig göra rätt.

Bilreglerna är ett exempel. För tjänstebil har du rätt att göra avdrag på momsen på de löpande utgifterna och rätt till halva momsen på leasingavgifter. Om du däremot köper bil privat så har du inte rätt till några avdrag, inte ens för körning i tjänsten.

Ett annat exempel där det är lönsamt att göra rätt i samband med förskott. Normalt är det datum på fakturan som styr avdragsrätten för moms. Men det gäller inte för förskott, där är det datumet för betalningen som styr – inte datumet på fakturan. Om du exempelvis ska betala hyran för Q1 i förskott så får du göra avdrag för momsen om du betalar innan sista december året innan, betalar du i januari gäller andra regler för avdragsrätt. 

Import och export

Ett område där du kan behöva specialisthjälp är import och export – inte minst på grund av Brexit. Har du en webbhandel är det viktigt att veta hur du ska hantera privat- och företagskunder från olika länder för att göra rätt med momsen.

Punktskatter förekommer för olika typer av varor och tjänster som kemikalier, plastpåsar, naturgrus, tobak, alkohol, energi etc. Nya skatter dyker hela tiden upp, och de förändras dessutom ganska ofta.

Det är viktigt att registrera sig när man är skyldig att betala en punktskatt. Man kan också ha rätt till återbetalning i vissa fall. Inte minst för jord- och skogsbruk finns många regler som är viktiga att hålla reda på för att slippa obehagliga överraskningar, och maximera effektiviteten.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Med oss på Sparrholm Revision i Malmö får du:

  • Goda, långsiktiga affärsråd
  • Snabba svar på frågor om regler
  • Uppdatering kring Brexit m m
  • Personlig kontakt

Kompetenta redovisningskonsulter: en kvalitetsgaranti

Våra redovisningskonsulter har erfarenhet och hög kompetens och följer alltid de branschstandarder som är uppställda för auktoriserade konsulter. Det ger en trygghet i att få uppdaterad hjälp enligt effektiva, kvalitetssäkrade rutiner och gällande lagar och regelverk.

Auktorisation via SRF eller FAR är ytterligare en bekräftelse på konsultens erfarenhet och kompetens, och hos oss i Malmö är alla konsulter auktoriserade.

Auktoriserade och godkända revisorer: trygg kompetens för dig

Det är skillnad på att kunna och kunna. Det finns mycket som du kan göra själv och som någon med viss ekonomisk kompetens kan hjälpa dig med. Sedan finns det andra områden där det krävs auktoriserad eller godkänd kompetens. Revisorsområdet är ett sådant.

En auktoriserad och godkänd revisor uppfyller kraven i revisorslagen vad gäller utbildning, erfarenhet och redbarhet. Att arbetet görs ”enligt god revisionssed” betyder att det följer en rättslig standard som ställer krav på planering, bemanning och genomförande av de uppdrag vi får från dig.

Allt handlar om trygghet och säkerhet för dig och ditt företag. När du anlitar oss på Sparrholm Revision i Malmö kan du vara säker på att du får kvalitetssäkrad hjälp av auktoriserade eller godkända revisorer.

Kontakta oss