Få hjälp med Bakgrundskontroll i Malmö:

För affärer på den säkra sidan

Företagsförhållandena och den ekonomiska utvecklingen för din nya kund eller leverantör ser kanske bra ut vid första anblicken. Vi på Sparrholm Revision i Malmö kan hjälpa dig titta bakom fasaden.

Det finns alltid en risk för att råka ut för oseriösa aktörer. För att vara på den säkra sidan gör vi en grundlig bakgrundskontroll och analyserar varningssignaler i ägarstrukturen, historik och redovisningar av olika slag. 

Detta gäller inte bara vid överlåtelse av verksamheten. Minst lika viktigt är att löpande ha kontroll på sina kunder och leverantörer – de oseriösa aktörerna kan ju finnas där exempelvis om en kund byter ägare, eller en seriös kund kan få ekonomiska problem. Vi har verktyg för att följa upp förändringar i företag och kontrollera de personer som är aktiva i företagen. 

Varningslista
Här har du en lista där du snabbt och enkelt kan se efter om företaget som kontaktar dig försöker utsätta dig för en bluff.
Listan varnar för företag med oseriösa försäljningsmetoder, bluffakturor och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Att ett namn saknas på listan är dock ingen garanti för att verksamheten är seriös.

Här kan du gå till varningslistan!

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Med oss på Sparrholm Revision i Malmö får du:

  • Hjälp med bakgrundskontroll
  • Analyser av varningssignaler
  • Goda råd i företagandet
  • Personlig kontakt

Utbildade och erfarna affärsrådgivare

Rådgivning ingår som en naturlig del i rollen som redovisningskonsult eller revisor. Rådgivningen täcker in ett stort spann från enklare frågor kring regler och system till mer övergripande rådgivning kring ekonomin och affärerna. 

Vi på Sparrholm Revision i Malmö har bestämt oss om att ligga i framkant när det gäller vidareutbildning och kompetensutveckling för våra rådgivare. Vi deltar i interna utbildningar inom vårt nätverk och i externa utbildningar.

Det som dessutom bidrar stort till vår kompetens i rollen som affärsrådgivare är den ackumulerade erfarenheten som vi delar. Vi har erfarenhet från många branscher och verksamheter som kan benchmarkas mot din. I vårt rikstäckande nätverk finns experter på en lång rad områden vars kunskap blir tillgänglig även för dig.

Hos oss i Malmö har vi dessutom affärsrådgivare som är certifierade av FAR/SRF som en ytterligare garanti för att du får rätt hjälp.

Kontakta oss