Få hjälp med Företagsbeskattning i Malmö:

Tjäna på att planera och reglera

Vet du vilka möjligheter du har att planera ditt företags skatt och dra fördel av de möjligheter till reglering som finns? Vi på Sparrholm Revision i Malmö har kompetensen som hjälper dig göra förmånliga val.

Företagsbeskattningen idag bygger på olika former av ränteavdragsbegränsningar som leder till svårtillämpade regler. För att reglerna ska tillämpas fullt ut krävs att de beräknade utgiftsräntorna uppgår till minst 5 miljoner kronor, vilket gör att många mindre företag inte berörs av denna del av reglerna. För större företag som berörs av reglerna är det viktigt att planera noga. 

Inte bara av skatteskäl är det viktigt att fundera igenom hur företagsstrukturen ska se ut och hur man skyddar det kapital som byggs upp över tid. Ska till exempel verksamheten drivas i ett dotterbolag för att begränsa riskerna och hur säkerställer man framtida pension till företagaren? Det är exempel på viktiga frågor. När verksamhet drivs i koncerner dyker andra skattefrågor upp som exempelvis koncernbidrag som gör det möjligt att flytta vinster mellan företag om olika krav är uppfyllda. 

Planering över tid

Det är också viktigt att planera för att reglera skatten över tid. Under goda år kan företaget skjuta upp beskattning till senare år när det kanske inte går lika bra eller ska göra investeringar och på så sätt bygga upp en buffert. Denna möjlighet har särskilt stor betydelse för enskilda firmor och handelsbolag som ägs av fysiska person där inkomstbeskattningen är progressiv.

Ett annat exempel är möjligheten att göra direktavdrag när du gör inventarieköp som ligger under ett halvt basbelopp. Du kan alltså då få skattekrediten direkt vilket kan bidra till att möjliggöra investeringen.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Med oss på Sparrholm Revision i Malmö får du:

  • Uppdaterad kompetens
  • Goda råd för framtida beslut
  • Ett bollplank för affärerna
  • Personlig kontakt

Kompetenta redovisningskonsulter: en kvalitetsgaranti

Våra redovisningskonsulter har erfarenhet och hög kompetens och följer alltid de branschstandarder som är uppställda för auktoriserade konsulter. Det ger en trygghet i att få uppdaterad hjälp enligt effektiva, kvalitetssäkrade rutiner och gällande lagar och regelverk.

Auktorisation via SRF eller FAR är ytterligare en bekräftelse på konsultens erfarenhet och kompetens, och hos oss i Malmö är alla konsulter auktoriserade.

Auktoriserade och godkända revisorer: trygg kompetens för dig

Det är skillnad på att kunna och kunna. Det finns mycket som du kan göra själv och som någon med viss ekonomisk kompetens kan hjälpa dig med. Sedan finns det andra områden där det krävs auktoriserad eller godkänd kompetens. Revisorsområdet är ett sådant.

En auktoriserad och godkänd revisor uppfyller kraven i revisorslagen vad gäller utbildning, erfarenhet och redbarhet. Att arbetet görs ”enligt god revisionssed” betyder att det följer en rättslig standard som ställer krav på planering, bemanning och genomförande av de uppdrag vi får från dig.

Allt handlar om trygghet och säkerhet för dig och ditt företag. När du anlitar oss på Sparrholm Revision i Malmö kan du vara säker på att du får kvalitetssäkrad hjälp av auktoriserade eller godkända revisorer.

Kontakta oss