Just nu skickar Skatteverket ut slutskattebesked och för de flesta är det inga större överraskningar. Men som företagare kan det finnas poäng att se över detaljerna, följa upp och eventuellt begära ändring av beslut.

Just nu får många företagare sitt slutskattebesked. Det gäller de flesta med lite mer komplicerade deklarationer, t ex sålt fastigheter eller tagit utdelning. Skatteinbetalningen ska ske tre månader senare, vilket innebär att de som får sina besked i oktober alltså ska betala i januari.

Skatteverkets beslut går att överklaga i fem år och det kan finnas poäng i att göra det även om man inte varit missnöjd med bedömningen. Exempelvis har regler för uppskov vid försäljning av bostadsfastigheter ändrats retroaktivt göra att man kan skjuta upp en större del av sin vinst och då få tillbaka skatt som redan betalts in. Eller om man deklarerat på egen hand och fyllt i fel sparat utdelningsutrymme på sin K10-blankett, vilket är lätt hänt.

Så här års brukar Skatteverket även ställa frågor kring deklarationer. Ofta handlar det om att man deklarerat något lite ovanligare. En del blir nervösa över detta, men kom ihåg att en fråga är just en fråga, inte ett beslut. Och om man missat att svara på en fråga och det kommer ett beslut man inte håller med om går det alltid att begära ändring av beslutet.

Ta hjälp av oss för att svara på Skatteverkets frågor och räkna på vad som kan löna sig att titta extra på. Och om det skulle vara aktuellt hjälper vi dig också att överklaga Skattebeskedet.