I flera nyhetsbrev har vi tagit upp hur man som företagare kan agera för att möta oroliga tider. Jonas Lund är kontorschef på Handelsbanken i Hedemora och har ett långt förflutet inom bankvärlden. Här ger han sina bästa tips för företagare om hur banken kan hjälpa till och vad som krävs.

Handelsbanken i Hedemora har mest små och medelstora företagskunder. Tyngden ligger på lantbrukare och skogskunder i området, men också en hel del fastighetsbolag. Jonas medarbetare har relativt stora egna mandat och vill därför ha en nära relation med sina kunder, inte bara när det är problem. 

  • Vi vill så klart ha nöjda kunder och det bygger på att man står nära varandra. Det handlar både om vilka behov våra kunder har och vad vi kan hjälpa dem med. Både nu och i framtiden. Om man till exempel kommer till oss och vill utöka sin kredit så vill vi ha en garant för att det går bra. Har man långa relationer så finns det här per automatik. Bank och företag får helt enkelt en förståelse för varandra.

Vad händer då när det är skakigt runt omkring och verksamheten kanske inte går som man tänkt sig? Jonas bästa råd är att inte sticka huvudet i sanden utan att försöka ha så bra koll som möjligt på bolagets ekonomi, både i goda och sämre tider.

  • Om man i tidigt skede ser över saker som till exempel personal och inköp kan man hantera kriser på ett bättre sätt. Vi kan också hjälpa till med riskrådgivning, eller att se över valutaaffärer och råvaruhandel om man behöver det. Ofta handlar det om att sprida risker så mycket som möjligt och på så sätt minimera slag i ekonomin.
  • Det gäller att inte ta för givet att saker löser sig av sig självt. Att ha en uppdaterad budget och prognos är till exempel avgörande för att kunna fatta välavvägda beslut. En tidig dialog med bank eller rådgivare underlättar så klart också. Fångar man upp saker i tid kan man minimera riskerna för både sig själv och andra.

Många banker och andra aktörer erbjuder olika sätt att öka sina kunders kunskap inom relevanta områden. På Handelsbanken jobbar man till exempel med branschspecifika webbinarier där man utifrån dagsaktuell information diskuterar vad som är på gång i den egna branschen. Kunskap och beredskap är alltså avgörande för affärerna i oroliga tider. Många företagare upplever dessutom ett större lugn och möjlighet att fokusera på rätt saker när osäkerheten minskar.