Sedan förra nyhetsbrevet ställer vi några frågor om konjunkturen framöver och den första enkäten visar en relativt stabil framtid. Läsarna av LRs nyhetsbrev verkar se framtiden an med relativ tillförsikt.

Nästan hälften av de svarande uppger att deras försäljning kommer att vara densamma de kommande 3–6 månaderna. För en fjärdedel (24 procent) kommer den att öka medan 28 procent tror att den kommer att minska. En tredjedel (32 procent) kommer att behöva nyinvestera.

Även på personalsidan verkar det vara ganska stabilt och 76 procent uppger att de klarar sig bra med nuvarande bemanning. 12 procent planerar att anställa, 4 procent tar in bemanning medan 8 procent planerar att minska sin personalstyrka.

Av de svarande har en majoritet (57 procent) mer än 80 procent av sin försäljning inom B2B och för en stor majoritet (76 procent) går ingenting på export.

Var med i vår konjunkturenkät du också. Svara på frågorna här. https://forms.office.com/e/mQtaQDM8AQ