Ska du genomföra ett generationsskifte eller sälja en verksamhet med stora tillgångar? Du kanske vill behålla pensionskapital för dig själv eller har barn som ska kompenseras? Då kan en uppdelning av bolaget vara en möjlig väg. Vi reder ut alternativen.

Om du står inför ett generationsskifte eller vill sälja en del av din verksamhet kan en uppdelning i flera bolag vara en bra idé. En uppdelning kan också vara bra även om du inte tänker sälja, t.ex. för att skydda vinstmedel eller värdefulla tillgångar om verksamheten skulle börja gå dåligt.

Vid ett generationsskifte kan det finnas ett eller flera barn som ska kompenseras. Detta kan vara en svår fråga, särskilt om det finns stora värden i bolaget. En lösning kan då vara att lägga tillgångar som går att dela på i ett bolag och att själva verksamheten ligger kvar i det ursprungliga bolaget. På så sätt kan syskon som inte vill driva verksamhet tillsammans dela på ett fast värde. Det blir lättare att ta över själva verksamheten eftersom priset kan bli lägre och den som driver verksamheten vidare får själv disponera över överskottet.

Med hjälp av ett separat bolag kan man även vid försäljning eller generationsskifte behålla pensionskapital för sig själv och kanske ett barn som ska kompenseras.

Så kallade ägarbolag kan vara en bra lösning för två kompanjoner som är i olika fas i livet med olika behov. Med varsitt ägarbolag som tillsammans äger det gemensamma bolaget, där verksamheten finns, kan var och en bestämma hur man vill göra med lön, förmåner, utdelning och pension. Inom en bolagssfär kan man dela ut pengar skattefritt. Det går också att fakturera för utförda tjänster mellan bolagen, och då finns särskilda skatteregler att ta hänsyn till.