Skatteverket anser numera att en laddstation inte, momsmässigt, är en del av byggnad. Detta gäller även om den gjuts fast i backen eller monteras på en vägg. Detta innebär att företag som installerar laddplatser normalt får dra av den ingående momsen på installationen. För den som installerar laddstationer innebär detta att reglerna om omvänd byggmoms inte blir tillämpliga.