Under Coronapandemin har det blivit allt vanligare med hemarbete och många arbetsgivare köper kontorsutrustning som placeras i hemmen. Frågan om vad som gäller för arbetsgivares avdragsrätt för ingående moms när anställda gör utlägg har nu delvis fått sin lösning.

I det aktuella fallet fick anställda, efter godkännande av sin chef, köpa vissa utvalda kontorsmöbler från två utpekade leverantörer. De anställda fick ersättning från företaget för sina utlägg för möblerna. På grund av administrativa skäl kunde inte företaget köpa in möblerna direkt.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att bolaget i princip har avdragsrätt för utrustning som ska användas i bolagets verksamhet. Att de anställda varit involverade i själva inköpet påverkar enligt domstolen inte arbetsgivarens rätt till avdrag för ingående moms. Bolaget kunde därför inte vägras avdrag för ingående mervärdesskatt på grunden att de anställda gjort utlägg för arbetsgivarens räkning så länge som det är bolaget som blir ägare till utrustningen. Detta följer enligt domstolen av EU-domstolens praxis och är en betydligt mer generös tolkning än den som Skatteverket tillämpat.

Men i Sverige finns ett förbud mot avdrag för ingående moms som gäller stadigvarande bostad. Frågan om detta förbud är tillämpligt prövades inte i första instans och därför ska denna fråga avgöras där enligt Högsta Förvaltningsdomstolen.

Domen innebär därför att en arbetsgivare får avdrag för ingående mervärdesskatt för utlägg som en anställd gör så länge förutsättningarna för avdragsrätt är uppfyllda oavsett vad det är för inköp som görs. Frågan om förutsättningarna för avdragsrätt för kontorsmöbler i en bostad ska prövas av första instans så där får vi vänta på svaret ett tag till.

Källa: Högsta Förvaltningsdomstolens dom 2022-06-28, dom 4525-21