Regeringen föreslår nya regler för beräkning av bilförmån. Regeringens syfte med höjningen är att bilförmånen bättre ska motsvara kostnaden för att ha en nyare bil privat och uppnå neutralitet mellan beskattning av bilförmån och kontant lön. Om det verkligen blir så är en annan fråga eftersom bilförmånen bygger på olika schabloner som gör att det verkliga utfallet kommer att avvika beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet.

Bilförmånsberäkningen består av fyra komponenter:

  • 29 % av prisbasbeloppet
  • Ränterelaterat belopp
  • Prisrelaterat belopp
  • Bilens fordonsskatt

Det som ändras från den 1 juli är det prisrelaterade beloppet och det ränterelaterade beloppet. Bilar som registrerats senast den 30 juni påverkas alltså inte av dessa förändringar av reglerna. Bilens fordonsskatt ändras för nya bilar som registreras från den 1 april. Höjningen av det prisrelaterade beloppet kommer att få störst genomslag på förmånsvärdet.

Det prisrelaterade beloppet beräknas utifrån bilmodellens nybilspris med tillägg för extrautrustning enligt en särskild prislista. Denna faktor är tänkt att motsvara en ny bils värdeminskning. Det prisrelaterade beloppet föreslås bli 13 % av bilens nybilspris. Enligt dagens regler är det 9 % upp till 7,5 prisbasbelopp (ca 360 000 kr) och 20 % på den del som överstiger 7,5 prisbasbelopp. Detta innebär att det s.k. lyxbilstillägget tas bort.

Ökningen av det ränterelaterade beloppet föreslås bli att 1 % ska läggas till statslåneräntan och summan av detta belopp multipliceras med 70 %. Detta innebär att räntan alltid kommer att bli lägst 1,05 %, idag är den som lägst 0,375 %.

För en bil som har nybilspris på 350 000 kr innebär dessa förändringar att bilförmånen höjs från ca 52 000 kr till 69 000 kr per år. Har bilen ett nybilspris på 500 000 kr höjs förmånsvärdet från ca 82 000 kr till ca 90 000 kr.

Fordonsskatten höjs från den 1 april både genom att gränserna för antalet gram koldioxid per kilometer sänks och att skatten per gram koldioxid höjs. Gränsen för förhöjd fordonsskatt sänks till 90 gram koldioxid. Samtidigt höjs skatten till 107 kr per gram i intervallet 90-130 gram och till 132 kr per gram koldioxid per kilometer för utsläpp över 130 gram. För en bil med utsläpp på ca 160 gram koldioxid per kilometer innebär detta en höjning av fordonsskatten med ca 2 000 kr per år i tre år. Beroende på bränsle innebär detta att förmånsdelen av fordonsskatt uppgår till ca 11 500 (bensin) och ca 14 500 kr (diesel) per år i tre år.

Vid årsskiftet 2020/2021 togs en del av reduceringen av förmånsvärde för elbilar, laddhybrider och gasdrivna bilar bort, som högst kunde denna reducering uppgå till 10 000 kr per år. Samtidigt infördes en förmånsbeskattning av laddstolpar som installeras för privat bruk.

De nya reglerna innebär en höjning av förmånsvärdena i de allra flesta fall. De nya reglerna kan också påverka val av drivmedel. För företagen spelar även bonussystemet roll även om det inte påverkar förmånsvärdena. För rena elbilar höjs bonusen och för hybrider sänks den från den 1 april 2021. Det kommer fortfarande att vara förmånligt med miljöklassade fordon men inte lika förmånligt. För den som kör mycket privat och mycket i tjänsten är förmånsbil i de flesta fall fortfarande lönsamt med miljöklassade förmånsbilar. Det kommer inte att vara lika förmånligt att ha miljöklassad förmånsbil om man kör lite i tjänsten. Kör man lite privat kan privatleasing eller begagnad bil vara det minst kostsamma alternativet. Den riktigt dyra förmånsbilen kan t.o.m. få sänkt förmånsvärde i det nya systemet. För de som behöver större lätta lastbilar och skåpbilar som arbetsfordon kan det nya systemet leda till kraftigt höjda förmånsvärden eftersom det finns få alternativ till bensin och diesel.

Kontakta oss