Det är nu klart att elstöd till företag inom elområde SE 3 Stockholm och SE 4 Malmö kommer att betalas ut efter att EU godkänt stöden. Utbetalning sker efter ansökan hos Skatteverket under perioden 30 maj till 25 september 2023 och utbetalning sker till företagets skattekonto.

Företag måste ansöka för att få del av elstödet. Detta sker i en särskild e-tjänst som kommer att öppnas för ansökan den 30 maj. Stödet uppgår till 50 öre kWh i elområde SE 3 och 79 öre i elområde SE 4. För att få stöd måste företaget haft ett elavtal den 17 november 2022 i något av de två elområdena. Företaget måste också ha betalat sina skatter och får inte ha några skulder hos Kronofogdemyndigheten. Om skulderna betalas innan beslutstillfället kan detta hinder undanröjas. För koncerner gäller att det maximala elstödet är 20 miljoner kr, med vissa särregler inom jordbruk och fiske m.m.

Om ansökan är komplett ska utbetalning kunna ske kort efter ansökan om företaget inte ingår i en koncern. Företaget kan ta hjälp med att ansöka om elstöd. För detta krävs en särskild behörighet. Självklart kan vi på LR hjälpa till med detta.

Skattemässigt är elstöd ett näringsbidrag som är skattepliktigt. Detta gäller även privatpersoner som är enskilda näringsidkare. Om de fått elstöd, oavsett om det utbetalas från Försäkringskassan eller Skatteverket, som både avser privat förbrukning och förbrukning i näringsverksamheten måste en proportionering ske.

Fördelningen av elstöd i en privat del, som inte beskattas, och en del i näringsverksamheten, som beskattas, sker normalt efter hur stor del av förbrukningen som avser näringsverksamheten. Om förutsättningarna för förbrukningen inte förändrats kan tidigare förbrukning ligga till grund för fördelningen. Den del av elstödet som avser näringsverksamheten ska bokföras som intäkt i årsbokslutet för 2023.