Prisbasbeloppet beräknas bli 57 300 kr 2024, vilket innebär en höjning med 4 800 kr jämfört med 2023. 

Prisbasbeloppet påverkar bl.a. skattefria traktamenten, värdet av bilförmån, storleken på jobbskatteavdraget och grundavdraget samt sjuklön fr o m dag 15.

Det förhöjda prisbasbeloppet för 2024 har beräknats till 58 500 kr., en höjning med 5 000 kr.  Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkningen av pensionsgrundande inkomst m.m.