Måste man betala arbetsgivaravgifter när ersättningen är i form rabatter och inte någon vanlig lön? Högsta förvaltningsdomstolen har nu avgjort fallet där frågan var om rabatter ska ingå i bolagets underlag för arbetsgivaravgifter.

Högsta förvaltningsdomstolen slog fast att den som utger någon form av ersättning för arbete ska betala arbetsgivaravgifter. Det krävs att det finns någon form av samband mellan ersättningens storlek och arbetsinsatsen. Däremot krävs inte att ersättningen ska betalas ut på ett visst sätt, även rabatter kan därför ligga till grund för arbetsgivaravgifter.

Det aktuella fallet gällde ett förlag som erbjöd ungdomar att sälja jultidningar. Ungdomarna fick ingen lön utan ersättningen var i form av rabatter som blev större ju fler tidningar de sålde. Högsta förvaltningsdomstolen fann att bolaget hade ett intresse och verkade för att ungdomarna skulle ta upp beställningar på jultidningar i syfte att sälja dem vidare och att ungdomarna inte tog någon ekonomisk risk. Det rådde därför ett sådant samband mellan rabatter och arbetsinsatser att ersättningen ska ingå i underlaget för bolagets arbetsgivaravgifter.

Källa: Högsta förvaltningsdomstolens dom 2022-05-22, mål nr 2916-21.