Möjligheten till anstånd med skatteinbetalningar utvidgas till fler månader och anståndsperioden förlängs. De nya reglerna innebär det inget anstånd med kommande inbetalningar utan en möjlighet att få retroaktivt anstånd på redan gjorda inbetalningar, om företaget beviljas anstånd sker alltså en återbetalning av tidigare inbetalda skatter till företagets skattekonto. Skatter som förfaller till betalning i januari, februari 2023 osv måste alltså betalas in.

Vilka skatter kan ett företag få anstånd med? 

Ett företag kan få anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt, arbetsgivaravgifter och moms. Ett företag kan få anstånd med högst 12 månadsinbetalningar, vilket är en utökning med tre månader jämfört tidigare gällande regler. För företag som redovisar kvartalmoms kan anstånd med moms medges under högst fyra kvartal, vilket är en utökning med ett kvartal.  

Företaget kan retroaktivt kan få anstånd med inbetalningar som avser redovisningsperioderna: 

  • Januari 2020 till januari 2021 (oförändrat) 
  • Oktober till december 2021 (oförändrat) 
  • April till juni 2022 (nytt) 

Hur länge kan ett företag få anstånd? 

Enligt tidigare regler kan anstånd längst beviljas till den 12 februari 2023. Denna bortre tidsgräns förlängs till den 12 september 2023. Det innebär i sin tur att ett företag kan ansöka om anstånd fram till den 11 september 2023. Det finns en möjlighet att få förlängt anstånd i upp till tre år i kombination med en avbetalningsplan, dessa regler förändras inte. Ett företag som beviljas anstånd betalar en kostnadsränta under anståndsperioden.  

De nya reglerna föreslås träda ikraft den 13 februari 2023. Det är först när de nya reglerna trätt ikraft som det går att ansöka om anstånd. Inget hindrar dock att företag som helt eller delvis inte utnyttjat möjligheterna att ansöka om anstånd enligt dagens regler kan ansöka om anstånd enligt dessa regler före ikraftträdandet.