Bolaget:Enskild firmaHandelsbolagKommanditbolagAktiebolag (privat)Ekonomisk förening
Hur många delägareEn Minst tvåMinst två Minst enMinst tre 
Med vem ingår man avtal?Ägaren personligenBolagetBolagetBolagetFöreningen
Vem ansvarar för bolagets skulder betalas?Ägaren personligenDelägarna personligenMinst en delägare (komplementär) personligen, övriga (kommanditdelägare) begränsat ansvarBolagetFöreningen
Skydd för namnet efter registreringJa, i länetJa, i länetJa, i länetJa, i hela landetJa, i hela landet
Möjlighet att registrera domän .seJaJaJaJa Ja 
Krav på eget kapitalIngetIngetIngetMinst 25 000 kr Ja, bestäms av föreningen
Fördelning av vinst eller förlustÄgaren, viss möjlighet till fördelning inom familjenEnligt avtal, saknas avtal likafördelning som huvudregelEnligt avtal eller överenskommelse mellan delägarna Vinst kan delas ut till delägarna som vinstutdelning efter ägande Vinst kan föredelas efter medlemmarnas insats (t.ex. köp eller försäljning till föreningen) och vinstutdelning
BokföringJaJaJa Ja Ja 
Årsbokslut (inte offentligt)JaJa, om fysiska personer är delägareJa, om fysiska personer är delägare
Årsredovisning (offentlig)NejJa, om juridiska personer är delägareJa, om juridiska personer är delägareJa Ja
RevisionNejOm juridiska personer är delägare och företaget har viss storlekOm juridiska personer är delägare och företag har en viss storlekOm företaget har en viss storlek krävs godkänd eller auktoriserad revisorJa, godkänd eller auktoriserad revisor om viss storlek
Fördelning av vinst eller förlustÄgaren, viss möjlighet till fördelning inom familjenEnligt avtal, saknas avtal likafördelning som huvudregelEnligt avtal eller överenskommelse mellan delägarna Vinst kan delas ut till delägarna som vinstutdelning efter ägande Vinst kan fördelas efter insats i föreningen (t.ex. inköp eller försäljning till föreningen) eller som vinstutdelning efter ägande
Vem betalar skatt på vinsten?ÄgarenDelägarna DelägarnaBolaget och delägarna för den del som delas utBolaget och medlemmarna för den del som delas ut
Kan man låna pengar av företaget”Ja”Ja, begränsningar i vissa fallJa, begränsningar i vissa fallNejNej
RegistreringSkatteverket, för namnskydd även hos BolagsverketSkatteverket och BolagsverketSkatteverket och BolagsverketSkatteverket och BolagsverketSkatteverket och Bolagsverket
Ägarens eget arbete
Är ägaren anställd och kan ta lön?NejNej NejJaJa
Hur beskattas arbetsinsatsernaSkatt på överskottet oberoende av ägarens uttagSkatt på överskottet oberoende av  delägarens uttagSkatt på överskottet oberoende av delägarens uttagSkatt på lönenSkatt på lönen
Inbetalning av skattF-skatt 1/12 av årets beräknade överskott varje månadF-skatt 1/12 hos delägare av årets beräknade överskott varje månad. F-skatt 1/12 hos delägare av årets beräknade överskott varje månad.Bolaget gör skatteavdrag, deklarerar och betalar in skatten på lön varje månadFöreningen gör skatteavdrag, deklarerar och betalar in skatten på lön varje månad
Underlag för sjukpenning och pensionsgrundande inkomstÖverskottetDelägarens andel av överskottetDelägarens andel av överskottetUttagen lönUttagen lön